Kalender för 2014 med helgdagar och veckonummer

O Nyårsdagen L L T T Första maj S
T S S O F M 23
F M 6 M 10 T L T
L T T F S O
O O L M 19 T
M 2 Trettondedag jul T T S T F Sveriges nationaldag
T F F M 15 O
O L L T T S Pingstdagen
T S S O F M 24
F M 7 M 11 T L T
L T T F S O
S O O L M 20 T
M 3 T T S T F
T F F M 16 O L
O L L T T S
T S S O F M 25
F M 8 M 12 T L T
L T T F Långfredagen S O
S O O M 21 T
M 4 T T S Påskdagen T F Midsommarafton
T F F M 17 Annandag påsk O L Midsommardagen
O L L T T S
T S S O F M 26
F M 9 M 13 T L T
L T T F S O
S O O L M 22 T
M 5 T T S T F
T F F M 18 O L
O L T T Kristi himmelsfärdsdag S
T S F M 27
F M 14 L