Onsdag 13 maj 2020 är i vecka 20

måndag 11 maj–söndag 17 maj 2020

t.ex. 23, 36 2020, 17 jul eller påsk 2021.
Facebook Twitter