Alla helgons afton 2023 – 3 november – är i vecka 44

måndag 30 oktober–söndag 05 november 2023

t.ex. 8, 31 2023, 19 maj eller pingstafton 2023.
Facebook Twitter Mastodon