Antal arbetsdagar 2023

Kalender 2023
Månad Antal arbetsdagar Andra speciella dagar
21
Trettondagsafton
20
23
18
21
20
21
23
21
22
22
Alla helgons afton
19
251

Til startsida