Kristi himmelsfärdsdag 2022 – 26 maj – är i vecka 21

måndag 23 maj–söndag 29 maj 2022

t.ex. 24, 49 2022, 30 augusti eller påsk 2022.
Facebook Twitter