Kristi himmelsfärdsdag 2022 – 26 maj – är i vecka 21

måndag 23 maj–söndag 29 maj 2022

t.ex. 24, 40 2021, 2 jul eller påskdagen 2022.
Facebook Twitter