Sveriges nationaldag 2022 – 6 juni – är i vecka 23

måndag 06 juni–söndag 12 juni 2022

t.ex. 26, 38 2021, 11 maj eller midsommar 2022.
Facebook Twitter