Sveriges nationaldag 2022 – 6 juni – var i vecka 23

måndag 06 juni–söndag 12 juni 2022

t.ex. 51, 24 2024, 12 mars eller midsommar 2024.
Facebook Twitter Mastodon