Kristi himmelsfärdsdag 2023 – 18 maj – är i vecka 20

måndag 15 maj–söndag 21 maj 2023

t.ex. 8, 34 2023, 26 maj eller pingst 2023.
Facebook Twitter Mastodon