Sveriges nationaldag 2023 – 6 juni – är i vecka 23

måndag 05 juni–söndag 11 juni 2023

t.ex. 8, 35 2023, 25 april eller midsommar 2023.
Facebook Twitter Mastodon