Alla helgons afton 2024 – 1 november – är i vecka 44

måndag 28 oktober–söndag 03 november 2024

t.ex. 51, 20 2024, 14 mars eller pingst 2024.
Facebook Twitter Mastodon