Alla helgons afton 2024 – 1 november – är i vecka 44

måndag 28 oktober–söndag 03 november 2024

t.ex. 19, 40 2024, 19 juli eller midsommar 2024.
Facebook Twitter Mastodon