Kristi himmelsfärdsdag 2024 – 9 maj – är i vecka 19

måndag 06 maj–söndag 12 maj 2024

t.ex. 8, 29 2023, 31 maj eller påskafton 2023.
Facebook Twitter Mastodon