Kalender för 2016 med helgdagar och veckonummer

F NyårsdagenM 5T F S Första majO
L T O L M 18T
S O T S T F
M 1T F M 14O L
F L T T Kristi himmelsfärdsdagS
O Trettondedag julL S O F M 23 Sveriges nationaldag
T S M 10T L T
F M 6T F S O
L T O L M 19T
S O T S T F
M 2T F M 15O L
T F L T T S
O L S O F M 24
T S M 11T T
F M 7T F S PingstdagenO
L T O L M 20T
S O T S T F
M 3T F M 16O L
T F L T T S
O L S O F M 25
T S M 12T L T
F M 8T F S O
L T O L M 21T
S O T S T
M 4T F LångfredagenM 17O L Midsommardagen
T F T T S
O L S PåskdagenO F M 26
T S M 13 Annandag påskT L T
F M 9T F S O
L O M 22T
S T T