Kalender för 2019 med helgdagar och veckonummer

T NyårsdagenF F M 14O Första majL
O L L T T S
T S S O F M 23
F M 6M 10T L T
T T F S O
S Trettondedag julO O L M 19T Sveriges nationaldag
M 2T T S T F
T F F M 15O
O L L T T S Pingstdagen
T S S O F M 24
F M 7M 11T L T
L T T F S O
S O O L M 20T
M 3T T S T F
T F F M 16O L
O L L T T S
T S S O F M 25
F M 8M 12T L T
L T T F LångfredagenS O
S O O M 21T
M 4T T S PåskdagenT
T F F M 17 Annandag påskO L Midsommardagen
O L L T T S
T S S O F M 26
F M 9M 13T L T
L T T F S O
S O O L M 22T
M 5T T S T F
T F M 18O L
O L T Kristi himmelsfärdsdagS
T S F