Kalender för 2019 med helgdagar och veckonummer

 
M 27T S T S
T F M 36O L Alla helgons dagM 49
O L T T S T
T S O F M 45O
F M 32T L T T
L T F S O F
S O L M 41T L
M 28T S T F S
T F M 37O L M 50
O L T T S T
T S O F M 46O
F M 33T L T T
L T F S O F
S O L M 42T L
M 29T S T F S
T F M 38O L M 51
O L T T S T
T S O F M 47O
F M 34T L T T
L T F S O F
S O L M 43T L
M 30T S T F S
T F M 39O L M 52
O L T T S T Julafton
T S O F M 48O Juldagen
F M 35T L T T Annandag jul
L T F S O F
S O L M 44T L
M 31T S T F S
T F M 40O L M 1
O L T T Nyårsafton