Kalender för 2020 med helgdagar och veckonummer

 
O NyårsdagenL S O F Första majM 23
T S M 10T L T
F M 6T F S O
L T O L M 19T
O T S T F
M 2 Trettondedag julT F M 15O L Sveriges nationaldag
T F L T T S
O L S O F M 24
T S M 11T L T
F M 7T F LångfredagenS O
L T O M 20T
S O T S PåskdagenT F
M 3T F M 16 Annandag påskO L
T F L T T S
O L S O F M 25
T S M 12T L T
F M 8T F S O
L T O L M 21T
S O T S T F Midsommarafton
M 4T F M 17O L Midsommardagen
T F L T T Kristi himmelsfärdsdagS
O L S O F M 26
T S M 13T L T
F M 9T F S O
L T O L M 22T
S O T S T F
M 5T F M 18O L
T F L T T S
O L S O F M 27
T M 14T
F T S Pingstdagen